Coronavirus Update Center

John Deere Information

We serve those who keep the world running.

Pandémia COVID-19 predstavuje pre nás všetkých bezprecedentné výzvy. Zaviazali sme sa chrániť blaho našich zamestnancov, zákazníkov, obchodníkov, dodávateľov a komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Snažíme sa pokračovať vo výrobe a službách pre našich zákazníkov, pokiaľ je to možné, a ďakujeme tým, ktorí pracujú na výrobe potravín, udržiavajú základné služby a udržiavajú nás v bezpečí.

Postarajte sa o seba a zostaňte zdraví.