Neriskujte to
NERISKUJTE TO

Budete cítiť rozdiel

 

Vedeli ste, že originálne postrekovacie dýzy John Deere sú navrhnuté na špecifické použitie? Vďaka tomu zabezpečujú dokonalú presnosť s omnoho menšou spotrebou produktu. Navyše sú vyrobené presne pre váš stroj.

 


Vysoko výkonné postrekovacie dýzy

Keramická s priamym prúdom

Keramická s priamym prúdom

Ideálne na aplikáciu hnojív po vyklíčení. Kompaktná šesťprúdová dýza je ideálna na aplikáciu hnojiva na pevné osiatie a znížené rozprašovanie minimalizuje popálenie listov.

Ultra nízke unášanie

Ultra nízke unášanie

Ideálne na použitie systémových herbicídov pred vyklíčením. Technológia Venturiho efektu výrazne znižuje unášanie a kvapky naplnené vzduchom s jedinečným hrubým vzorom poskytujú účinnejšie rozprašovanie s menším roznášaním.

Rozšírený dosah

Rozšírený dosah

Ideálne na udržanie konzistentného uhla postrekovania v širokom rozsahu tlaku s najmenším tlakom až 1 bar. Veľkosť kvapiek je nastaviteľná podľa tlaku a dýza udržuje dobré rozloženie pokrytia, pričom pri nízkom tlaku vytvára väčšie kvapky.

GuardianAir Twin

GuardianAir Twin

Ideálne na aplikáciu fungicídov a vysúšačov na plodiny so širokými listami a použitia, v ktorých sa musí postrek aplikovať do porastu alebo vysokých rastlín. Dýza spája rovnomerné pokrytie postreku s obmedzeným roznášaním v jednej konštrukcii s ľahkou montážou.

Vzduchová s nízkym unášaním

Vzduchová s nízkym unášaním

Zvlášť vhodné na aplikácie jarného postrekovania v obilninách, kde dýza kombinuje rovnomerné pokrytie postreku so zníženým unášaním. Najvhodnejšie na použitie s tlakom 3 bary na optimálne pokrytie postreku.

3D

3D

Ideálne na pokrytie náročných zvislých cieľov, ako sú hrudy pôdy a drobné trávnaté buriny. 3D rozprašovacie dýzy s integrovaným rozptyľovacím prepadom a uhlom zmenšujú postrekovacie vzory, aby sa malé kvapky výrazne obmedzili, čo má za následok o 50-75 % menší potenciál roznášania než v prípade bežných plochých rozptyľovacích dýz.