MAZIVÁ

Vynikajúce mazanie, ktoré vydrží

V niektorých situáciách nie je použitie oleja možné. Pre takéto prípady sú určené naše mazivá, ktorých vynikajúce mazacie vlastnosti pomáhajú znižovať trenie a opotrebovanie kovov. Nekvapkajú ani neodstrekujú a sú určené pre náročné podmienky.

Mazivo Gard Premium Plus

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

Použitie

Ochrana ložísk, hnacích hriadeľov a všetkých ostatných pohyblivých dielov, kde je nutný mazací tuk. Kompatibilný s väčšinou typov mazacích tukov Ideálne pre dlhodobé mazacie aplikácie, ako sú guličkové ložiská a tesnenia. Pokrýva celý rozsah teplôt. Mazivo Grease-Gard Premium Plus je preferované mazivo pre centrálne mazacie systémy. Môže dôjsť k odchýlke prevádzkových teplôt.

Funkcie a výhody

 • Vynikajúca ochrana pred vibráciami
 • Ochrana proti korózii a vlhkému prostrediu
 • Predĺžený interval mazania
 • Dostupné v bežných kartušiach a kartušiach Lube-Shuttle®*

 

* K dispozícii iba v niektorých krajinách.

Technické parametre

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CDHB 2
 • Overenie John Deere: RES 156226

Mazivo Gard Premium

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

Použitie

Ochrana pre ložiská, hnacie hriadele a všetky ostatné pohyblivé časti, kde je potrebné mazivo, najmä ložiská kolies a U-kĺby. Ideálne pre každodenné mazanie, ako sú ložiská čapov. Vhodné pre mierne teploty, obmedzená použiteľnosť v extrémnych teplotných podmienkach. Mazivo Grease-Gard Premium je vhodné pre centrálne mazacie systémy s obmedzeniami v horúcich prevádzkových podmienkach a pri nízkych teplotách prostredia.

Funkcie a výhody

 • Odolnosť voči extrémnemu tlaku
 • Vynikajúca ochrana proti korózii
 • Dostupné v štandardnej kazete a kazete Lube-Shuttle®*

 

* Dostupné len v niektorých krajinách.

Technické parametre

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CCHB 2
 • Overenie John Deere: RES 156226

SD Polyurea Grease

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

Použitie

Všestranný produkt najmä tam, kde sa vyžaduje mazací tuk do náročných podmienok a jeho využitie pri valivom kontakte. Môže sa použiť aj v centrálnych mazacích systémoch, pretože odoláva kombinácii vysokého tlaku a extrémnych teplôt.

Funkcie a výhody

 • Vynikajúca odolnosť voči extrémnemu tlaku a oxidácii
 • Vynikajúca ochrana proti korózii a vlhkým podmienkam
 • Predĺžené intervaly premazávania

Technické parametre

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • Overenie John Deere: RES 156226

Mazivo žacieho valu na kukuricu

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

Použitie

Riadková jednotka pre žací val na kukuricu a iné pomalé prevodovky John Deere s otáčkami menšími ako 1 000 ot./min.

Funkcie a výhody

 • Tixotropné, pri práci riedke (v kľude husté)
 • Odolnosť voči extrémnemu tlaku a vlhkosti
 • Vynikajúca ochrana proti korózii

Technické parametre

 • ASTM D217: NLGI trieda 0
 • ISO 6743-9: L-X-DEHB 0
 • Overenie John Deere: RES 156226

Mazivo Moly pre veľké zaťaženie

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

Použitie

Pre použitie v akejkoľvek situácii, kde dochádza k zaťaženiu rázmi a pomalému, kĺzavému kontaktu. Mazanie reťaze, kábla a dopravníka, kde sú typické poruchy jamkovania, ryhovania a opotrebovania.

Funkcie a výhody

 • Odolnosť voči extrémnemu tlaku
 • Predĺžené intervaly premazávania

Technické parametre

 • ASTM D217: NLGI Grade 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • Overenie John Deere: RES 156226
Mazivá

Mazivá

Prejsť späť