Podpora John Deere Connected Support TM

Proaktívna odozva

Dokážeme identifikovať potenciálne poruchy stroja skôr, než sa z nich stane reálny problém.

Vzdialená podpora

Získajte okamžitú podporu s nastaveniami a diagnostikou stroja.

Palubná doska stroja

Palubná doska stroja

 • Monitorujte strojový park podľa skutočných prevádzkových podmienok
 • Prioritné zobrazenie problémov so strojom kvôli proaktívnej reakcii a zvýšeniu času prevádzky

Vzdialený prístup Remote Display Access

Vzdialený prístup Remote Display Access

 • Zobrazenie displeja v stroji na diaľku pre experta u predajcu
 • Rýchlejšia podpora pri nastavení a optimalizácii stroja kvôli maximálnemu výkonu

 

Expert Alerts

Expert Alerts

 • Prediktívne výstrahy týkajúce sa údržby stroja
 • Identifikujte a opravte poruchy stroja skôr, než sa z nich stane reálny problém
 • Skráťte čas diagnostiky a opráv v priemere až o 20 %
 • Ocenená technológia

Systém diaľkovej diagnostiky Service ADVISOR Remote

Systém diaľkovej diagnostiky Service ADVISOR Remote

 • Diagnostika stroja a presná analýza údajov na diaľku
 • Kvalifikovaný technik príde na pole so všetkými potrebnými dielmi a nástrojmi
 • Softvérové aktualizácie na diaľku

Stále v prevádzke

Využite dlhší čas prevádzky a maximálny výkon stroja

Podpora John Deere Connected Support <sup>TM</sup>