Pásový traktor John Deere prechádza cez pozberané pole

Stratégia a základné hodnoty

   

Pre tých, ktorí obrábajú pôdu a zbierajú plodiny. Pre tých, ktorí transformujú a obohacujú pôdu. Pre tých, ktorí na pôde stavajú.

Spoločnosť John Deere je oddaná vášmu úspechu.

Tento záväzok platí celosvetovo so zameraním na šesť kľúčových oblastí – Spojené štáty a Kanada, Európa, Brazília, Rusko, India a Čína. V týchto oblastiach nastane v budúcnosti najmenej 75 % svetového rastu. A vzhľadom na našu minulosť, našu vášeň a náš cieľ pomáhať vám v dosahovaní vyšších ziskov a vyššej produktivity, spoločnosť John Deere má jedinečnú pozíciu, aby ste si ho zvolili za dodávateľa svojich strojov.

   

Kolesový nakladač 844K-II vykladá kamene a pôdu na stavenisku

Naše podniky

Portfólio podnikov John Deere je rôznorodé, ale vzájomne prepojené. Dve z našich odvetví – Poľnohospodárske stroje a Stavebné stroje – sú vo výbornej pozícii, aby využili globálny rast.

Ďalšie dve odvetvia – Stroje na trávnik a Lesnícke stroje – podporujú a zlepšujú rozvoj celosvetových kanálov. A ďalšie podporné podniky – Financial Services, Power Systems, Parts Services a Intelligent Solutions Group – posilňujú naše podnikanie a odlišujú nás od ostatných.

V pozadí je rozmazaný zamestnanec John Deere držiaci zaostrenú elektronickú základnú dosku

Naše ciele

Tým, že sme sa stali celosvetovým partnerom v oblasti poľnohospodárstva, trávnika, lesníctva a stavebníctva, môžeme dosiahnuť naše ciele trvalo udržateľnej hodnoty SVA (pridaná hodnota pre akcionárov). Skontrolujte skratku.

Neúnavným zlepšovaním našich produktov a efektivity našich podnikov dosiahneme výnimočný prevádzkový výkon.

A spojením zamestnaneckých cieľov, cieľov jednotiek a cieľov oddelení s celkovými obchodnými cieľmi spoločnosti John Deere využijeme silu zosúladenej vysoko výkonnej tímovej práce.

 

Spoločnosť Deere & Company založil v roku 1837 John Deere, kováč a vynálezca, a rozrástla sa na jednu z najobdivovanejších firiem na svete. Nebola to náhoda. John Deere bol odhodlaný budovať svoje podnikanie na základe integrity, kvality, oddanosti a inovácií. Tieto hodnoty dodnes žijú a prosperujú. Určujú spôsob, ktorým pracujeme, kvalitu, ktorú ponúkame, a neprekonanú starostlivosť, ktorú dostávate ako zákazník, investor alebo zamestnanec.

Skupina zamestnancov spoločnosti John Deere s ochrannými okuliarmi kontrolujú dosku s papiermi

Ako pracujeme

Každý deň pracujeme na dodržiavaní základných hodnôt nášho zakladateľa. Integrita, kvalita, oddanosť a inovácie nie sú len ideálmi, o ktoré sa snažíme. Žijeme podľa nich. Dýchame podľa nich. Tieto hodnoty sú skutočnou podstatou toho ako pracujeme a nachádzajú sa v každom výrobku, službe a príležitosti, ktoré vám ponúkame.

Okrem toho, spoločnosť John Deere chápe hodnotu rôznorodej pracovnej sily, organizácie predajcov a dodávateľskej základne. Sme skutočne oddaní inkluzívnemu prostrediu, v ktorom je rozmanitosť chápaná a vítaná. Je to záväzok, ktorý zdieľame naprieč všetkými zainteresovanými stranami v spoločnosti John Deere: od zamestnancov po predajcov a dodávateľov.

Muž v klobúku sa opiera o svoj úžitkový traktor John Deere

Kde pracujeme

Celosvetový. Prítomnosť značky John Deere nájdete všade tam, kde ľudia pracujú s pôdou.

Dvaja muži si potriasajú rukami pred počítačovým stolom

Čo môžete očakávať

Môžete očakávať, že spoločnosť John Deere bude dodržiavať tie najvyššie etické princípy, prísnu zhodu s reguláciami a najhlbšiu túžbu rozvíjať a podporovať poctivosť vo verejných politikách a postupoch.

A ak máte vzťah so spoločnosťou John Deere ako zákazník, zamestnanec, predajca alebo dodávateľ, môžete očakávať, že spoločnosť Deere vám ponúkne inkluzívne prostredie. Také, ktoré víta rozmanitosť.

Stínací harvestor pracuje so stromom

Čo ponúkame

Náš zakladateľ bol známy svojou prácou na prvom komerčne úspešnom pluhu. A tak sme aj v súčasnosti najznámejší vďaka našim kvalitným poľnohospodárskym strojom a strojom na trávniky. Sme vlastne popredným svetovým výrobcom poľnohospodárskych strojov. Tiež sme celosvetovo na čele v oblasti stavebných a lesníckych strojov. Sme významnou silou v stavebných strojoch. A spoločnosť John Deere Financial je jednou z najväčších spoločností v oblasti financovania strojov. Na start-up s počiatkami v kováčskej dielni to nie je zlé.