AutoTrac VisionTechnológia presného poľnohospodárstva

  • Automatické riadenie na poliach vysadených bez navádzacieho systému
  • Znížené poškodenie plodiny
  • Vyššia pracovná rýchlosť až do 30 km/h
  • O 20 % viac opracovaných hektárov za deň

Navádzanie bez navádzacích línií

Systém AutoTrac Vision používa prednú kameru, aby videl skorú kukuricu alebo zrno s minimálnou výškou 10 cm. Jedinečné spojenie obrazu z kamery a automaticky generovaných línií A–B zaisťuje, že na navádzanie vozidla sa môžete spoľahnúť aj na miestach, kde kamera nedokáže zistiť výrazné riadky plodín. Systém AutoTrac Vision pracuje dokonca aj s cisternami na hnojovicu v skorej kukurici, len čo sú rastliny vysoké najmenej 20 cm.

* K dispozícii len pre modely John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 a R4930