iGradeTechnológia a presné poľnohospodárstvo

  • Spoľahlivé v nepriaznivom počasí a v podmienkach nízkej viditeľnosti (prach, hmla)
  • Kompatibilné so softvérom TerraCutta Precision Terrain Solutions, ľahko použiteľným nástrojom na výpočet sklonu
  • Väčší rozsah signálu ako s laserom
  • Umožňuje, aby viacero strojov pracovalo v rôznych rovinách v rovnakom čase
  • Korekcie pre jednotlivé prejazdy s vertikálnou presnosťou +/– 4,2 cm

Jednoduchý spôsob vyrovnania pôdy

Systém John Deere iGrade* je ideálny spôsob na presné urovnanie alebo vyrovnanie pôdy. Na rozdiel od jemných laserových systémov, tento systém na báze RTK pracuje spoľahlivo za zníženej viditeľnosti a za nepriaznivých poveternostných podmienok – a to aj v noci. Na zabezpečenie najvyššej vertikálnej presnosti je prijímač StarFire 6000 kompatibilný so satelitmi GPS a GLONASS. Či už vytvárate pravidelné sklony na odvodňovanie, alebo dokonalé roviny pre špeciálne plodiny, môžete sa spoľahnúť na systém iGrade, že to vždy vykoná hladko a presne.

Systém plne automatizuje radlice scrapera, zatiaľ čo výpočtový nástroj pomáha operátorom pri navrhovaní svahov a určovaní smerov. V kombinácii s presným softvérom na riešenie terénu TerraCutta od Precision Terrain Solutions umožňuje systém iGrade profesionálne plánovanie nivelácie a optimalizované trasovanie.

* Dostupné vo vybraných krajinách

* Dostupné vo vybraných krajinách