1 results

Poľnohospodárstvo špecifické pre danú lokalitu

Poľnohospodárstvo špecifické pre danú lokalitu

Riadenie sekcii

Technológia a presné poľnohospodárstvo
 • Znížené vstupné náklady
 • Menšie škody na plodinách a nižší dopad na životné prostredie
 • Automaticky zapína a vypína sekcie, aby sa predišlo prekrytiam pri prechodoch na poli a pri otáčaní na úvrati
 • Zabezpečuje plodiny s rovnakým rozstupom a konzistentné podmienky rastu, najmä na úvratiach

Greenstar Rate Controller

Technológia a presné poľnohospodárstvo
 • Nižšia miera poškodenia plodín
 • Bez nadmernej spotreby osiva
 • Znížené vstupné náklady
 • Vylepšenie starších náradí o funkciu ovládania sekcií

HarvestLab 3000

Technológia a presné poľnohospodárstvo
 • Spektroskopia v blízkom infračervenom spektre (NIR) na analýzu rôznych zložiek v rámci zozbieraných plodín, siláže alebo močovky (jeden senzor, tri aplikácie)
 • Umožňuje automatickú úpravu dĺžky rezu na základe obsahu sušiny (zber plodín)
 • Analýza zložiek nielen počas plnenia, ale aj počas aplikácie (močovka)
 • Použitie v sklade alebo kancelárii ako laboratórna jednotka, ktorá umožňuje presné dávkovanie a zdravie zvierat.

iGrade

Technológia a presné poľnohospodárstvo
 • Spoľahlivé v nepriaznivom počasí a v podmienkach nízkej viditeľnosti (prach, hmla)
 • Kompatibilné so softvérom TerraCutta Precision Terrain Solutions, ľahko použiteľným nástrojom na výpočet sklonu
 • Väčší rozsah signálu ako s laserom
 • Umožňuje, aby viacero strojov pracovalo v rôznych rovinách v rovnakom čase
 • Korekcie pre jednotlivé prejazdy s vertikálnou presnosťou +/– 4,2 cm

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.