AutoTrac OnlinePoľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)

  • Rýchle a jednoduché nastavenia displeja na poli
  • Automatizovaná a spoľahlivá dokumentácia bez chýb
  • Automatické zálohovanie údajov

Pripojte sa a znížte tak čas prípravy na poli

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

Pripojte sa a znížte tak čas prípravy na poli

Spojte sa s ostatnými

Pripojte AutoTrac k Centru činností John Deere a starostlivo si naplánujte úlohy v priebehu mimosezónneho obdobia, aby ste sa uistili, že počas špičky pôjde všetko hladko. Môžete ľahko vytvárať, upravovať alebo vymazávať zobrazované údaje o nastavení, ako sú klienti, farmy a polia, hranice, línie navádzania alebo odsadenia stroja a náradia vo vašom osobnom účte služby Operations Center.

Importovať nové hranice poľa

Importovať nové hranice poľa

Nové hranice poľa sa dajú ľahko importovať z portálu pre žiadosti o dotácie alebo zo softvéru pre riadenie fariem prostredníctvom súboru vo formáte pre ukladanie vektorových priestorových dát „shapefile“. Môžete ich tiež nakresliť online alebo upraviť akékoľvek už existujúce hranice, čo je skvelá pomoc na prvú lokalizáciu poľa, a to najmä vtedy, ak máte zmluvu so sezónnymi zamestnancami alebo im zadávate prácu. Keď skončíte,’ môžete bezdrôtovo odoslať všetky dáta vybraným strojom stlačením tlačidla – čím sa predíde ručnému nastavovaniu na viacerých displejoch v teréne, ktoré je časovo náročné a náchylné na chyby. Keď sa priblížite k novému poľu, budú automaticky zistené. príslušné údaje o klientoch, farme a poli. Po potvrdení sa načítajú hranice a z vopred vyplnenéhu zoznamu je možno vybrať vhodnú líniu navádzania. Nakoniec, vaše údaje z displejov sú vždy zálohované.