Vďaka výskumu Univerzity v öGöttingene sme si skutočne istí kvalitou obilia z kombajnu S700, že vám garantujeme dosiahnutie menej ako 1 % poškodeného obilia zrna v zásobníku na obilie. V opačnom prípade vám zaplatíme v hotovosti rozdiel za 50 % obilia**, ktoré skončí na poli v podobe strát*.

Obilie
 

Poškodené obilie = neviditeľné straty

Poškodené zrná môžu ovplyvniť vaše podnikanie mnohými spôsobmi:

  1. Sankcie alebo odpočty na faktúre za obilie dodané do dopravníka
  2. Nízka klíčivosť semien
  3. Straty na poli

Prvé dva problémy neovplyvňujú zisk na každej farme, ale posledný áno. A deje sa to neviditeľne. Nemeckí vedci** zistili, že z celkového množstva poškodeného obilia vytvoreného kombajnom ho skončí až 50 % v zásobníku na obilie a zvyšok zostane na poli. Napríklad v prípade 500 ha pšenice s výnosom 8 t/ha a cenou 160 EUR/ha to môže viesť k stratám 12 800 EUR! Keďže poškodené zrná nevyklíčia, tieto straty nezanechajú na poli „zelené pruhy“ a nikdy ich nespozorujete, ani pri kontrole svojho poľa nasledujúci rok.

Rotor radu S700

Jediný rotor radu S predstavuje jednoznačnú výhodu v porovnaní s inými, tradičnejšími a hybridnými systémami.

Plodina prechádza viackrát cez mlátiace oblasti v porovnaní s tangenciálnym mlátiacim systémom. Zrno sa oddeľuje od klasov pomocou trenia. Tento "trecí efekt" zaobchádza s obilím veľmi jemne, čo vedie k nízkemu poškodeniu zŕn.

Prestaňte strácať tisíce eur v podobe poškodeného obilia!

Kvalita obilia

Systém ICA2 automaticky riadi úroveň poškodeného obilia a presne udržiava straty obilia na vopred stanovených limitoch, takže si udržíte vyšší zisk. V porovnaní s podobnými systémami, ktoré používajú iba jednu kameru, využíva dve kamery. Vďaka tomu dosahuje vyššiu úroveň presnosti. Preto môžeme garantovať kvalitu obilia a menej ako 1 % poškodených zŕn.

kamera dopravníka čistého obilia

Vysokorýchlostná kamera v dopravníku čistého obilia kontroluje prítomnosť cudzieho materiálu a poškodených zŕn.

Vysokorýchlostná kamera v dopravníku pliev kontroluje množstvo voľných zŕn a prítomnosť iného materiálu ako obilie.

Na hlavnej obrazovke ICA2 môžete ovládať všetky funkcie automatizácie: nastavte si požadované cieľové výstupy, prezerajte si živý obraz z rôznych kamier a pomocou tlačidiel histórie skontrolujte, ako sa kombajn sám nastavoval počas zberu.

Tu sa zobrazuje výstup zo živej kamery v dopravníku obilia. Poškodené obilie je zvýraznené oranžovou farbou. Cudzí materiál je žltý alebo zelený. Tento spôsob je dokonalejší než tradičné manuálne kontroly pri pohľade cez sklenený pozorovací panel.

* Iba u zúčastnených predajcov John Deere. Registrácia na našej webovej stránke iba od 15. augusta 2020 do 30. mája 2021. Podrobnosti o účasti nájdete v našom registračnom formulári

* * Feiffer Consult, Prieskum ohľadom žatvy, 2005 www.feiffer-consult.de