Precízne poľnohospodárstvo

Precízne poľnohospodárstvo

Väčšie výnosy
Optimalizujte vstupy osiva, hnojív, chemikálií a ďalších látok tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám vašich polí a maximalizovali výnosy plodín.

Lepší prehľad o financiách
Využite cenné informácie o využívaní strojov a vstupov pre lepšiu transparentnosť nákladov a lepšie rozhodovanie.

Vylepšená udržateľnosť
Výrazne znížte spotrebu paliva a nadmerné používanie vstupov, ako sú hnojivá a chemikálie, vďaka čomu bude poľnohospodárstvo udržateľnejšie.