Precízne poľnohospodárstvo pre pokročilých používateľov

pokročilý používateľ

Preskúmajte svoje riešenia inteligentného poľnohospodárstva

Aby sme lepšie pochopili, na čom vám záleží, zoskupili sme našu technológiu Precision Ag (precízneho poľnohospodárstva) do troch konkrétnych oblastí: Navádzacie riešenia, automatizačné systémy a farmárstvo špecifické pre danú lokalitu. Prejdite rôznymi riešeniami a kliknutím na technológiu zistite, ako vám môže pomôcť

Žiadne preskakovanie, žiadne prekrývanie – zakaždým sledujte rovnaké stopy a to bez použitia rúk. Ponúkame veľmi vysokú precíznosť a zároveň sme rozšírili náš sortiment navádzania o ponúkame riešenia pre všetky značky zariadení. 

Je to tak jednoduché na používanie a vaše dáta sú v bezpečí.

Precision Ag špecialista na podporu, Hunt Forest Group
Matt Ranson,
Precision Ag Support Specialist, Hunt Forest Group
Služby Connected Support

Služby Connected Support

Inteligentné poľnohospodárstvo nesúvisí len s presným poľnohospodárstvom. Súvisí tiež s maximalizáciou času prevádzkyschopnosti vašich strojov. Služba John Deere Connected Support™, ktorú dodáva váš predajca, poskytuje množstvo monitorovacích a proaktívnych služieb, vďaka ktorým budete môcť pracovať bez ohľadu na to, čo prinesie budúcnosť.