Náš partner na Slovensku

   

SPFH

Samochodné rezačky krmiva – skonštruované na sekanie

HarvestLab: vaša nová výnimočná vymoženosť

HarvestLab: vaša nová výnimočná vymoženosť

Systém snímania obilia John Deere HarvestLab™ poskytuje údaje o kvalite plodín v reálnom čase, kým vy zbierate úrodu. 

Expert Check

Expert Check: Zabráňte tomu, neopravujte to

Zvýšte dobu bezporuchovej prevádzky, znovu využívajte maximálny výkon a znížte svoje náklady. Objednajte si prehliadku Expert Check.