Ľudia kráčajúci medzi niekoľkými typmi zariadení John Deere na veľkom poli.

PRACUJEME
NA ZLEPŠOVANÍ ŽIVOTA.

Fungujeme ako nikto iný

Realizujeme sa činnostiam, ktoré sú potrebné pre život. Pracujeme pre ľudí, ktorí nám dôverujú. Zároveň pomáhame planéte
, ktorá zaisťuje našu udržateľnosť. Vytvárame inteligentne prepojené stroje umožňujúce posunúť naše životy o krok vpred.

Oboznámte sa s naším vyšším cieľom.


Zákazníci John Deere sú stredobodom všetkého, čomu sa venujeme.

Spoliehame sa na viac než 180-ročné skúsenosti a terabajty údajov o presnosti, vďaka čomu zákazníkov 
a ich podniky poznáme zo všetkých najlepšie. Naša jednoducho použiteľná technológia pomáha zaisťovať výsledky 
dosahované na poli, pracovisku či na súvahovom hárku. Zaisťujeme bezproblémový prístup k dielom, 
službám a výkonnostným inováciám od spotrebných až po bartrové tovary. Poskytujeme podporu svetovej triedy
počas celej prevádzkovej životnosti ich zariadenia so zreteľom na produktivitu a udržateľnosť.

Nikdy nezabúdame na to, že sa snažíme život posúvať dopredu.


Udržateľnosť

Vytvárame riešenia, ktoré podporia na generácie životné prostredia našich zákazníkov a komunít po celom svete.

Ciele udržateľnosti
Prečítajte si na našej americkej webovej stránke správu o udrťateľnosti za rok 2020.

Inovácie a technológie

Snažíme sa prichádzať s novými spôsobmi myslenia a rozvojom nových pracovných postupov. Snažíme nenarúšať status quo, no zároveň vyvíjame riešenia zamerané na zákazníka, ktoré im pomáhajú v napredovaní úloh jednoduchším a výnosnejším spôsobom.

Navštívte stránku inovácií & technológie.

Komunita

Naša vášeň je rovnako odvážna ako lojalita, ktorá ju inšpiruje. Tento druh rešpektu si treba zaslúžiť. S hrdosťou na dobre odvedenú prácu máme výrazný vplyv v našich komunitách aj v globálnom meradle.

Prečítajte si na našej americkej webovej lokalite o sile občianstva (Power of Citizenship).

Vedenie

Veľké vedúce osobnosti vytvárajú veľké spoločnosti. A náš výkonný riaditeľ John May zdedil svoje líderské schopnosti po svojich predchodcoch. Medzi ne patria bezúhonnosť, kvalita, dodržiavanie záväzkov a zameranie sa na inovácie.

Predstavujeme naše vedenie