Dvaja poľnohospodári stoja na poli a vedľa nich je kombajn John Deere.

VEĽKÉ SKOKY VPRED. PRE DOBRO VŠETKÝCH.

Pohľad zhora na kombajn John Deere na poli, človek, ktorý trhá zo stromu avokádo, a ilustrácia Zeme so šípkou nasmerovanou na Afriku.

Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2023

V našej Správe o vplyve podnikania za rok 2023 sa zdôrazňuje úsilie spoločnosti John Deere dosahovať trvalo udržateľné výsledky, z ktorých budú profitovať jej zákazníci, zamestnanci a akcionári, ako aj komunity na celom svete. Správa tiež podrobne opisuje naše finančné výsledky a venuje sa nášmu pokroku pri dosahovaní cieľov, ktoré sú súčasťou rámca Leap Ambitions.