holografický radič motora s oznámením o pracovom rozsahu

Inteligentnejší spôsob podnikania

Správa o udržateľnosti za rok 2020

Správa o udržateľnosti za fiškálny rok 2020

V roku 2020 sme spustil inteligentný priemyselný prevádzkový model s cieľom vyššej efektivity, čikovnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti. Prostredníctvom tohto modelu sprístupňujeme zákazníkom novú ekonomickú hodnotu, vďaka ktorej môžu dosahovať vyšší zisk a mieru udržateľnosti. Dosiahneme to revolučným prístupom k poľnohospodárstvu a výstavbe prostredníctvom rýchleho zavádzania nových technológií a služieb.

Prečítajte si správu o udržateľnosti na našej webovej lokalite pre USA.>

Ciele týkajúce sa udržateľnosti

Vytvárame udržtateľnejšie výsledky pre našich zákazníkov, zamestnancov, predajcov, dodávateľov, akcionárov a komunity, ktorým slúžime.

 • Oranžový trojuholník s ikonou osoby s bezpečnostnou prilbou a okuliarmi.

  Bezpečnosť pri práci

 • Zelená a žltá ikona pásového zariadenia s trojuholníkovým symbolom recyklácie namiesto kolies.

  Udržateľnosť produktu

 • Ikona veternej turbíny so žltými ikonami vetra a slnka.

  Používanie udržateľnej energie

 • Šedá ikona vodnej kvapky so šípkou ukazujúcou udržateľnosť jej opätovného použitia späť do ikony vĺn väčšieho vodného zdroja.

  Zodpovedné využívanie vody

 • Ikona loga recyklácie s tromi šípkami cez ikonu budov.

  Zvýšiť recykláciu

Sila pre dobro

Na základe nášho prerobeného prevádzkového modelu a znova oživeného vyššieho účelu sa stratégia John Deere v oblasti občianstva stáva čoraz zásadnejšou. Naši zamestnanci, ktorí sú jadrom nášho podnikania, prispievajú k princípu Sila pre dobro so zameraním na vytvorenie vplyvu v rámci komunít a aj v globálnom meradle.

Prečítajte si na našej americkej webovej lokalite o sile občianstva (Power of Citizenship).

Životné prostredie

V spoločnosti John Deere sa zameriavame na nové technológie, ktoré sú dôkazom záväzku týkajúce sa znižovania vplyvu na životné prostredie, no súčasne aj zvyšovaní efektivity a produktivity našich zákazníkov.

Konštrukcia zameraná na životné prostredie >

Sociálne prostredie

Rôznorodé tímy prinášajú lepšie nápady a rozhodnotia, ktoré nám pomáhajú vytvárať viac inovatívnejších produktov a dosahovať ciele spojené s našim vyšším účelom.

Kultúra inovátorov >

animácia kvetu

Riadenie

Bezúhonnosť, kvalita, dodržiavanie záväzkov a inovácie sú základnými hodnotami, ktoré naši zamestnanci, akcionári a dodávatelia dodržiavajú pri svojich obchodných aktivitách.

Korporátne riadenie >

Korporátne zásady >