1 results

Navádzanie a automatizácia strojov

Navádzanie a automatizácia strojov

Active Fill Control

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Maximalizujte pohodlie operátora
 • Zvýšte účinnosť zberu
 • Umožňuje, aby aj obsluha s menšími skúsenosťami zberala úrodu so špičkovou produktivitou
 • Minimálna miera rozsýpania počas dňa a noci zberu

AutoTrac

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Menšia záťaž operátora, znížené presahy a medzery
 • Zníženie vstupných nákladov až o 8 %* – v závislosti od použitia
 • Zvýšenie produktivity až o 14 %**
 • Dlhšie pracovné dni v podmienkach nízkej viditeľnosti
 • Znížené utláčanie pôdy

AutoTrac Controller

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Umožňuje zabudovanú vysoko presnú navigáciu pre zmiešané vozové parky
 • Zachovaný pôvodný dizajn volantu a kabíny
 • Kompatibilné s aktívnym navádzaním náradia John Deere

AutoTrac Implement Guidance - Active

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Traktor a náradie sú udržiavané na tej istej stope
 • Perfektne vyrovnané stopy a rozstup rastlín
 • Žiadne poškodenie rastlín, zavlažovacích potrubí alebo pásov na kvapkové zavlažovanie
 • Dokonale rovné brázdy a záhony

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Dokonalá presnosť medzi dráhami v zvlnenom teréne s ťahaným náradím
 • Menej stresu pre obsluhu
 • Konzistentné umiestnenie osív a rast plodín

AutoTrac RowSense

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Umožňuje použitie automatického navádzania v kukurici, ktorá bola vysiata bez navádzacieho systému
 • Zlepšuje účinnosť zberu aj v nepriaznivých podmienkach
 • Zlepšuje kvalitu zberu
 • Znižuje záťaž obsluhy

AutoTrac Turn Automation

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Znížené presahy a vynechávky na úvrati
 • Znížené vstupné náklady na hnojivá, chemikálie a palivo
 • Minimalizované utláčanie pôdy na úvratiach
 • Väčšie pohodlie, menšia záťaž operátora

AutoTrac Universal 300

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Prémiové navádzanie John Deere naprieč zmiešanými vozovými parkmi
 • Štandardný čas prenosu zo stroja na stroj kratší ako 30 minút
 • Minimálna rýchlosť len 0,5 km/h
 • Odolné voči vode a prachu
 • Rýchlejšie určenie polohy riadku

AutoTrac Vision

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Postrekovanie v skorej kukurici s výškou 10 – 15 cm
 • Prospech z automatického navádzania pri striekaní aj v plodinách, ktoré boli vysadené bez navádzacieho systému
 • Znížené poškodenie plodín, rýchlejšie postrekovanie pri rýchlosti až 30 km/h
 • Pokryte za deň o 20 % viac hektárov

In-Field Data Sharing

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Zdieľajte mapy a pozície vozidiel na optimálnu účinnosť
 • Znížte nadmerné dávkovanie vďaka zdieľaným mapám pokrytia
 • Jednoduchým nastavením zlaďte pokrytie a navádzacie línie medzi strojmi

MachineSync

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Jednoduché vyprázdňovanie za chodu na maximalizáciu produktivity
 • Prioritné vyprázdňovanie a menšia záťaž operátora
 • Zvýšená efektivita a produktivita v úkonoch s viacerými úlohami a viacerými strojmi súčasne
 • Podporuje koordináciu dvoch alebo viacerých strojov na jednom poli

Tractor Implement Automation

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Zjednodušená prevádzka: napr. balík jedným dotykom
 • Maximalizujte priechodnosť a produktivitu
 • Uvoľnená práca a menšia záťaž operátora
 • Konzistentná kvalita balíkov, výsadby a ďalších pracovných výsledkov
 • Nižšia spotreba paliva

Tractor Integrated Active Implement Guidance

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Cenovo efektívna alternatíva k chemickej ochrane proti burine, vysokorýchlostné plečkovanie až do 16 km/h
 • Minimálne zhutnenie pôdy z dôvodu nižšej hmotnosti vozidla
 • Flexibilita používania automatického navádzania v ručne vysadených poliach
 • Úplná automatizácia riadenia a rýchlosti pre maximálnu produktivitu a pohodlie obsluhy

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.