1 results

Navádzanie a automatizácia strojov

Navádzanie a automatizácia strojov

AutoTrac Universal 300

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Prémiové navádzanie John Deere naprieč zmiešanými vozovými parkmi
 • Štandardný čas prenosu zo stroja na stroj kratší ako 30 minút
 • Minimálna rýchlosť len 0,5 km/h
 • Odolné voči vode a prachu
 • Rýchlejšie určenie polohy riadku

AutoTrac Controller

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Umožňuje zabudovanú vysoko presnú navigáciu pre zmiešané vozové parky
 • Zachovaný pôvodný dizajn volantu a kabíny
 • Kompatibilné s aktívnym navádzaním príslušenstva John Deere

AutoTrac

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Menšia záťaž operátora, znížené presahy a medzery
 • Zníženie vstupných nákladov až o 8 %* – v závislosti od použitia
 • Zvýšenie produktivity až o 14 %**
 • Dlhšie pracovné dni v podmienkach nízkej viditeľnosti
 • Znížené utláčanie pôdy

AutoTrac Turn Automation

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Znížené presahy a vynechania na úvrati
 • Znížené vstupné náklady na hnojivá, chemikálie a palivo
 • Minimalizované utláčanie pôdy na úvratiach
 • Väčšie pohodlie, menšia záťaž operátora

AutoTrac Vision

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Automatické riadenie na poliach vysadených bez navádzacieho systému
 • Znížené poškodenie plodiny
 • Vyššia pracovná rýchlosť až do 30 km/h
 • O 20 % viac opracovaných hektárov za deň

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Dokonalá presnosť medzi dráhami v zvlnenom teréne s ťahaným príslušenstvom
 • Menej stresu pre obsluhu
 • Konzistentné umiestnenie osív a rast plodín
 • Jednoduchá montáž

AutoTrac Implement Guidance

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Traktor a príslušenstvo sa udržiavajú na tej istej trase
 • Perfektne vyrovnané trasy a rozstup rastlín
 • Žiadne poškodenie rastlín, zavlažovacích potrubí alebo pásov na kvapkové zavlažovanie
 • Dokonale rovné brázdy a záhony

Tractor Integrated Active Implement Guidance

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Cenovo efektívna alternatíva k chemickej ochrane proti burine, vysokorýchlostné plečkovanie až do 16 km/h
 • Minimálne zhutnenie pôdy z dôvodu nižšej hmotnosti vozidla
 • Flexibilita používania automatického navádzania v ručne vysadených poliach
 • Úplná automatizácia riadenia a rýchlosti pre maximálnu produktivitu a pohodlie obsluhy
Traktor ťahajúci stroj na zber zemiakov v noci vykladá zemiaky na vozidlo, ktoré ťahá iný traktor

Machine Sync

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Bezdrôtové spojenie viacerých strojov – traktorov, kombajnov a SPFH vo vlastnej sieti. Jeden stroj funguje ako „vodca“ a riadi rýchlosť, smer a polohu „nasledovníkov“.
 • Zaisťuje presnú vykládku bez rozsýpania materiálu v teréne
 • Nastavuje prioritu vykladania kombajnov a zvyšuje efektivitu zberu
 • Znižuje pravdepodobnosť kolízie medzi strojmi

In-Field Data Sharing

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Zvýšenie efektivity vozového parku
 • Zlaďte pokrytie a navádzacie línie medzi strojmi pre jednoduché nastavenie a vytváranie parciel
 • Zdieľajte mapy pokrytia a pozície vozidiel, aby ste dosiahli optimálnu účinnosť

Tractor Implement Automation

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Zjednodušená prevádzka: napr. balík jedným dotykom
 • Maximalizujte priechodnosť a produktivitu
 • Uvoľnená práca a menšia záťaž operátora
 • Konzistentná kvalita balíkov, výsadby a ďalších pracovných výsledkov
 • Nižšia spotreba paliva

Active Fill Control

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Maximalizujte pohodlie operátora
 • Zvýšte účinnosť zberu
 • Umožňuje, aby aj obsluha s menšími skúsenosťami zberala úrodu so špičkovou produktivitou
 • Minimálna miera rozsýpania počas dňa a noci zberu

AutoTrac RowSense

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Umožňuje použitie automatického navádzania v obilí, ktoré bolo vysiate bez navádzacieho systému
 • Zlepšuje účinnosť zberu aj v nepriaznivých podmienkach
 • Zlepšuje kvalitu zberu
 • Znižuje záťaž obsluhy
Dva traktory John Deere 6M na holom poli. Jeden ťahá sejačku Monsomen. Druhý ťahá sejaciu kombináciu Lemken

AutoPath

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Automaticky spravuje línie navádzania pre príslušenstvo rôznej šírky počas celej sezóny plodiny od výsevu po žatvu
 • Znižuje poškodenie plodín, pretože stroje sa vždy vyhýbajú vysadeným riadkom
 • Šetrí čas vytváraním línií navádzania pre vyrastené plodiny
 • Umožňuje vám presne žať aj poľahnuté plodiny, dokonca aj keď nevidíte riadky

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.