Kontaktujte nás

Informácie o spoločnosti

Aká je adresa spoločnosti John Deere?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Aká je adresa spoločnosti John Deere v Európe?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstraße 31
69190 Walldorf, Nemecko

Aká je adresa nášho národného predajcu na Slovensku?

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno

Tel.: 035 774 05 57
Fax: 035 774 05 55
e-mail: info@agroservis.sk

Informácie EÚ REACH SVHC

Informácie EÚ REACH SVHC

V článku 33 právnych predpisov Európskej únie’ o registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií (REACH) sú uvedené látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC).  Ak je chemikália identifikovaná ako SVHC, výrobcovia a dodávatelia produktov obsahujúcich tieto látky majú určité povinnosti.

Formulár na vyžiadanie informácií EÚ REACH SVHC