1 results

Manažment prepojených fariem

Manažment prepojených fariem

Field Management

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Všetky informácie sú dobre štruktúrované a ľahko dostupné na jednom centralizovanom mieste
 • Získajte prehľad a konajte inteligentné rozhodnutia založené na faktoch
 • Využite mnoho ďalších agronomických nástrojov na ďalšie spracovanie a analýzu údajov
 • Jednoduchý a rýchly prenos údajov vďaka Bezdrôtovému prenosu údajov

AutoTrac Online

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Rýchle a jednoduché nastavenia displeja na poli
 • Automatizovaná a spoľahlivá dokumentácia bez chýb
 • Automatické zálohovanie údajov

Fleet Management

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Získajte všetky údaje o vašom vozovom parku na jednom centrálnom mieste
 • Zlepšite prevádzku stroja prostredníctvom monitorovania polohy a výkonu

Connected Support

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Viac času stráveného na poli, dlhšia doba prevádzky stroja
 • V prípade akéhokoľvek problému: rýchlejšia diagnostika a oprava vďaka konektivite stroja
 • Odhalenie niektorých porúch stroja ešte skôr, ako môžu spôsobiť vedľajšie škody
 • Vzdialená podpora nastavenia a optimalizácie stroja a nastavenia nástroja, kedykoľvek je to potrebné

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.