Snímanie obilia

HarvestLab: vaša nová výnimočná vymoženosť

Systém snímania obilia John Deere HarvestLab™ poskytuje údaje o kvalite plodín v reálnom čase, kým vy zbierate úrodu*. Dopĺňa mapy výnosov a poskytuje vám prehľad o lepšom manažmente živín, výbere odrôd osiva a marketingu a skladovaní plodín.

Lepšie spravovanie výživných látok

Lepšie spravovanie výživných látok

Získajte presnejšie informácie o tom, ktoré živiny, napríklad dusík, prešli úspešnou premenou na bielkoviny alebo olejnaté látky. Potom použite tieto údaje na vytvorenie lepšie cielených spôsobov využitia hnojiva pre nasledujúcu sezónu.

Optimalizujte svoje odrody osiva

Optimalizujte svoje odrody osiva

Odrody pšenice alebo repky môžu byť teoreticky veľmi sľubné, ale výsledky pestovateľskej činnosti nemusia vždy spĺňať očakávania. HarvestLab vám pomôže lepšie pochopiť faktory špecifické pre danú lokalitu, aby ste našli optimálnu odrodu.

majte predaj plodín pod kontrolou

Majte predaj plodín pod kontrolou

Zistite, či vaša pšenica dosahuje kvalitu na prípravu chleba alebo či má kvality krmiva – priamo počas zberu. Oddeľte rôzne nákladové dávky podľa obsahu bielkovín a skladujte ich samostatne, aby ste dosiahli čo najlepšiu cenu obilia.

Súvisiace témy

zber kombajnom radu t

Rad T 50 ton/h**

Najväčšia separačná plocha zo všetkých kombajnov na trhu. Unikátne konfigurovaný viacbubnový mlátiaci a separačný systém je zárukou neprekonateľnej kvality slamy. Tento kompaktný kombajn má nadštandardný výkon.

inteligentné poľnohospodárstvo

Inteligentné poľnohospodárstvo

Technológia Precision Ag od spoločnosti John Deere vám môže pomôcť použiť údaje o zbere pri plánovaní sejby a výsadby na ďalšiu sezónu.

*Dostupné iba na modeloch T a S-Series.
**Testy priepustnosti:
Rad S – interný test v teréne vykonaný spoločnosťou John Deere v La Rochelle vo Francúzsku v júli 2021 a v Aalborgu v Dánsku v auguste 2021
Rad T – test magazínu Profi v teréne v októbri 2020 (www.profi.de)