Kompilácia víťazov štipendia za rok 2020

Víťazi štipendia za rok 2020

Odmeňovanie našich najlepších odborníkov

V roku 2015 bol spustený program ceny JohnDeere ako najvyšší stupeň individuálneho ocenenia zamestnancov, ktorí prispeli k úspechu spoločnosti vďaka svojej hlbokej odbornosti vo svojich funkčných oblastiach, predviedli vodcovské kvality a reputáciu tak v rámci spoločnosti, ako aj mimo nej. Je to vrchol cesty znalostného líderstva, iniciatívy započatej v roku 2014.

Spoznajte laureátov za rok 2020

Award ribbon iconAward ribbon iconAward ribbon icon

Poprední myslitelia

HeadingIcon

Each year, we bestow our highest honor on the thinkers, leaders, and doers who steer us into the future.

2020 Fellows
Gilles Dryancour
Wissam El-Ratal
Sue Gray
Lee Redden
Eric Johnson
Brij Singh
Dave Smart

Fotografia Gillesa DryancouraFotografia Gillesa DryancouraFotografia Gillesa Dryancoura

Vzťah s verejnosťou

HeadingIcon

Dr. Gilles Dryancour, riaditeľ oddelenia pre vzťahy s verejnosťou v Európe, je považovaný za toho, kto transformoval kľúčové obchodné združenie v danom odvetví v belgickom Bruseli, domovskom meste Európskej únie.

Viac sa dozviete na našich stránkach pre USA.

Fotografia Wissama El-RatalaFotografia Wissama El-RatalaFotografia Wissama El-Ratala

Virtuálne strojárstvo

HeadingIcon

Úsilie Wissama El-Ratala v overení virtuálneho dizajnu umožnili spoločnosti Deere vytvoriť jedinečné produkty vďaka špičkovým analytickým nástrojom a metódam.

Viac sa dozviete na našich stránkach pre USA.

Fotografia Sue GrayFotografia Sue GrayFotografia Sue Gray

Agronómia

HeadingIcon

Sue Gray je špičková odborníčka na ochranu plodín, ako aj na zrno a genetiku, čo spoločnosť Deere posunulo do kľúčových priemyselných rolí.Viac sa dozviete na našich stránkach pre USA.

Fotografia Erica JohnsonaFotografia Erica JohnsonaFotografia Erica Johnsona

Materiálové inžinierstvo

HeadingIcon

Dr. Eric Johnson nasadil nové technológie a procesy, ako je používanie aditívnej výroby pre nástroje a servisné časti.

Viac sa dozviete na našich stránkach pre USA.

Fotografia Lee ReddenaFotografia Lee ReddenaFotografia Lee Reddena

AI a strojové učenie

HeadingIcon

Lee Redden je spoluzakladateľ spoločnosti Blue River Technology, ktorú v roku 2017 získala spoločnosť John Deere, a je lídrom v oblasti aplikácie hlbokého učenia na poľnohospodárske a riadiace systémy.Viac sa dozviete na našich stránkach pre USA.

Fotografia Brija SinghaFotografia Brija SinghaFotografia Brija Singha

Výkonová elektronika

HeadingIcon

Dr. Brij Singh, hlavný technik pre moderné technológie, predviedol úspešnú aplikáciu modernej výkonovej elektroniky v spoločnosti John Deere

Viac sa dozviete na našich stránkach pre USA.

Fotografia Dava SmartaFotografia Dava SmartaFotografia Dava Smarta

Softvérové a sieťové inžinierstvo

HeadingIcon

David Smart sa podieľa na viacerých vývojoch softvéru kľúčovej elektroniky už viac než tri desaťročia, vrátane traktorov, nakladačov a precízneho poľnohospodárstva.

Viac sa dozviete na našich stránkach pre USA.

Ikona ľudí v kolobehuIkona ľudí v kolobehuIkona ľudí v kolobehu

Veľké vedúce osobnosti

HeadingIcon

Začína to zhora. Inteligentní ľudia vedú ďalších inteligentných ľudí - takto pomáhame našim zákazníkom tvoriť lepší svet.

Zoznámte sa s našim vedúcim tímom.

Laureáti za rok 2019

 • August Altherr

  Dodávka inšpirácie

  August Altherr je hlavným motorom európskej inovácie v poľnohospodárskom príslušenstve a je mu pripísaných množstvo patentov. Jeho práca sa vyvinula do radu 6R, ktorý je považovaný za jednu z najúspešnejších traktorových platforiem spoločnosti Deere, ktorá sa dnes montuje na piatich miestach vo svete. Altherr pomohol vytvoriť expertné skupiny mladých inžinierov z najlepších európskych univerzít s cieľom nájsť inovatívne riešenia pre zhotoviteľov, veľké obrábateľné farmy a kľúčové zákaznícke segmenty.

 • Noel Anderson

  Strategické duševné vlastníctvo

  Noel Anderson vlastní 117 patentov a je jeden z najtvorivejších vynálezcov spoločnosti John Deere. Anderson poskytuje spoločnosti Deere výnimočnú konkurenčnú výhodu tým, že spojil rôznorodé a novovznikajúce oblasti technickej odbornosti do zverejnenia vynálezov a patentov. Zohral kľúčovú úlohu vo vývoji, nasadení, vykonaní a nepretržitom zlepšovaní strategického procesu firemného duševného vlastníctva spoločnosti John Deere.

 • Dr. Martin Kremmer

  Technologická inovácia

  Dr. Martin Kremmer je známy tým, že rozšíril metódu štúdia granulárneho prostredia v komplexných pohybujúcich sa 3D geometriách, a vykonal zásadné štúdie poľnohospodárskych plodín, ako sú sójové bôby, v mechanických dávkovačoch precíznych sejacích strojov. Je uvedený ako autor či spoluautor v 40 zverejneniach vynálezov a patentov. Dr. Kremmer je zodpovedný za celkový koncept návrhu vozidiel pre všetky traktory strednej veľkosti.

 • Carol Lewis

  Ľudské zdroje

  Carol Lewis je rešpektovaná vo veciach zamestnaneckých výhod. Okrem iného sa snaží vo Washingtone, D.C. pracovať na legislatívnych či regulačných zmenách, vzdeláva zamestnancov vo veci zdravotného poistenia, informuje hlavné vedenie o zamestnaneckej penzii a dôchodkových výhodách, vyjednáva riešenia zdravotníckej starostlivosti, stretáva sa s dôchodcami a mentoruje zamestnancov. Pomáhala pri nasadení celofiremného programu zdravého životného štýlu, usmerňovala reformu zdravotníckej starostlivosti a ďalšie aktivity týkajúce sa príspevkov.

 • Dr. Adrian Rantilla

  Prieskum trhu

  Dr. Adrian Rantilla si vyslúžil reputáciu za aplikáciu výskumu a analytiky v predaji a marketingu. Jeho usilovnosť a hlboké pochopenie znížilo náklady na viaceré programy vďaka lepšiemu pochopeniu motivácií a správania sa zákazníkov. Je známy tým, že vyvinul a rozvíjal poradenské vzťahy so strategickými zákazníkmi po celom svete, čím poskytol pridanú hodnotu riešeniu tých najnáročnejších podnikových problémov.

Archív spoločnosti John Deere

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

2018

 • Dr. Klaus Hoehn, hlavný poradca pre informačné technológie, predseda: Hlavná cena za technológiu a inžinierstvo za rok 2018
 • Jørgen Audenaert, manažér segmentu pre obrábanie pôdy, kontrakt a hospodárske zvieratá: Cena za precízne poľnohospodárstvo v Európe za rok 2018
 • Dennis Bowman, hlavný vedúci technik 2018 technik traktora
 • Dr. Fred Nelson, základná metrológia: Cena za systémy precízneho poľnohospodárstva za rok 2018
 • Dr. Julian Sanchez, riaditeľ – rozvoj stratégie precízneho poľnohospodárstva a podnikania: Cena za technologickú inováciu za rok 2018
 • Dr. Long Wu, technický manažér – kontroly a snímače: Cena za výkonovú elektroniku za rok 2018

2017

 • Dr. Danan Dou, technický riaditeľ Cena za vysokonapäťovú elektroniku za rok 2018
 • Dr. Mohamad El-zein, Mgr – moderné materiály a mechanika: Cena za materiálové inžinierstvo za rok 2017
 • Shufeng Han, hlavný technik: Cena za automatizáciu a riadenie za rok 2017
 • Juergen Hollstein, Global Mgr Electr – E-power a moderné inžinierstvo: Cena za elektronické inžinierstvo za rok 2017
 • Cory Leland, základná metrológia: Cena za metrológiu za rok 2017
 • Prof. Dr. Peter Pickel, manažér externých vzťahov: Cena za poľnohospodárske systémy za rok 2017
 • Dr. John Reid, Director – technológia a inovácie podnikových produktov: Cena za technologickú inováciu za rok 2017
 • Richard Wubbels, Mgr inžinierstvo SPFH a adaptérov: Cena za zariadenia na zber a sušenie sena za rok 2017

2016

 • Terry Pickett, Mgr – moderné inžinierstvo: Cena za inteligentné riešenia za rok 2016
 • Dr. Carol Plouffe, Mgr virtuálneho dizajnu a verifikácie: Cena za systémy pre pôdu a plodiny za rok 2016
 • Dr. Nicolai Tarasinski, Mgr. Moderné inžinierstvo: Cena za vozidlové systémy za rok 2016
 • Robert Wick, riaditeľ – zákaznícka a produktová podpora: Cena za zákaznícku podporu za rok 2016

2015

 • Dr. J.B. Penn, hlavný poradca, úrad predsedu: Hlavná cena za globálnu poľnohospodársku ekonomiku za rok 2015
 • John Brown, pridružený hlavný poradca: Cena za finančné právo za rok 2015
 • Dr. Liwen Dai, hlavný inžinier pre GPS: Cena za GNSS za rok 2015
 • Dr. Satyam Sahay, cena technickej skupiny JDTCI: Cena za materiálové inžinierstvo za rok 2015
 • Al Smemo, hlavný inžinier: Cena za inžinierstvo hnacieho ústrojenstva