Náš vedúci tím

Spoločnosť John Deere už viac ako 180 rokov profituje zo silných rozhodných lídrov na čele, ktorí sú oddaní základným hodnotám spoločnosti.

Naše základné hodnoty – integrita, kvalita, oddanosť a inovácie – poskytujú trvalý základ nášho úspechu. Náš vedúci tím udržiava tieto hodnoty životne dôležité a relevantné, čo pomáha našim zamestnancom usmerňovať spôsob vlastnej práce a správanie k našim zákazníkom aj k sebe navzájom.

Stojaci a usmievajúci sa John May

John C. May

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ryan D. Campbell

Senior viceprezident a finančný riaditeľ


Jahmy J. Hindman

Výkonný technický riaditeľ


Marc A. Howze

Prezident skupiny, Lifecycle Solutions a administratívny riaditeľ


Mary K. W. Jones

Senior viceprezidentka, poradkyňa pre všeobecné a verejné záležitosti na celom svete


Rajesh Kalathur

Prezident, John Deere Financial, riaditeľ pre informačné technológie


Cory J. Reed

Prezident, Ag & Turf Division: Large & Precision Ag, Amerika a Austrália


John H. Stone

Prezident, Construction & Forestry Division a Power Systems


Mark von Pentz

Prezident, Ag & Turf Division: Small Ag & Turf, Európa, SNS, Ázia a Afrika


Predstavenstvo spoločnosti Deere & Company v sídle spoločnosti v Moline, Illinois. Zľava: Alan C. Heuberger, Michael O. Johanns, Sherry M. Smith, Charles O. Holliday, Dmitri L. Stockton, Dipak C. Jain, Sheila G. Talton, John C. May, Gregory R. Page, Samuel R. Allen (ukončil funkciu v apríli 2020) a Clayton M. Jones. (Nie je na fotografii: Tami A. Erwin)

Predstavenstvo

John C. May

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Deere & Company


Tami A. Erwin

Výkonná viceprezidentka a generálna riaditeľka skupiny, Verizon Business Group


Alan C. Heuberger

Senior manažér, BMGI


Charles O. (Chad) Holliday, Jr.

Predseda, Royal Dutch Shell plc.


Dipak C. Jain

Prezident (európsky), China Europe International Business School


Michael O. Johanns

Bývalý senátor Spojených štátov za štát Nebraska a bývalý minister poľnohospodárstva USA


Clayton M. Jones

Bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Rockwell Collins, Inc.


Gregory R. Page

Bývalý výkonný riaditeľ, predseda a generálny riaditeľ, Cargill, Inc.


Sherry M. Smith

Bývalý výkonný viceprezident a finančný riaditeľ, Supervalu Inc.


Dmitri L. Stockton

Špeciálny poradca predsedu predstavenstva a senior viceprezident, bývalý predseda spoločnosti General Electric, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti GE Asset Management


Sheila G. Talton

Prezidentka a generálna riaditeľka, Gray Matter Analytics