Náš vedúci tím

Spoločnosť John Deere už viac ako 180 rokov profituje zo silných rozhodných lídrov na čele, ktorí sú oddaní základným hodnotám spoločnosti.

Naše základné hodnoty – integrita, kvalita, oddanosť a inovácie – poskytujú trvalý základ nášho úspechu. Náš vedúci tím udržiava tieto hodnoty životne dôležité a relevantné, čo pomáha našim zamestnancom usmerňovať spôsob vlastnej práce a správanie k našim zákazníkom aj k sebe navzájom.

Stojaci a usmievajúci sa John May

John C. May

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ryan D. Campbell

Prezident, Worldwide Construction Forestry‏‎‏‎‏‎‏ Division a Power Systems


Jahmy J. Hindman

Hlavný viceprezident a Hlavný technologický riaditeľ


Joshua A. Jepsen

Hlavný viceprezident a Hlavný finančný riaditeľ


Mary K. W. Jones

Hlavná viceprezidentka, Generálna poradkyňa a Riaditeľka pre verejné záležitosti


Rajesh Kalathur

Prezident, John Deere Financial a Hlavný riaditeľ pre oblasť IT

Deanna Kovar

Prezident, Worldwide Agriculture Turf Division: Small Agriculture and Turf Care, Európa, Afrika a Ázia


Felecia Pryor

Hlavná viceprezidentka a Vedúca oddelenia ľudských zdrojov


Cory J. Reed

Prezident, Worldwide Agriculture Turf Division: Production and Precision Ag, a Amerika a Austrália


Justin R. Rose

Prezident, Riešenia pre celý životný cyklus, Riadenie zásobovacieho reťazca a Spokojnosť zákazníka

Predstavenstvo spoločnosti Deere & Company v sídle spoločnosti v Moline, Illinois. Zľava: Alan C. Heuberger, Michael O. Johanns, Sherry M. Smith, Charles O. Holliday, Dmitri L. Stockton, Dipak C. Jain, Sheila G. Talton, John C. May, Gregory R. Page, Samuel R. Allen (ukončil funkciu v apríli 2020) a Clayton M. Jones. (Nie je na fotografii: Tami A. Erwin)

Predstavenstvo

John C. May

Generálny riaditeľ a Predseda predstavenstva spoločnosti Deere & Company


Leanne G. Caret

Bývalá výkonná viceprezidentka a hlavná poradkyňa spoločnosti Boeing Company a bývalá prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti Boeing Defence, Space, & Security


Tami A. Erwin

Bývalá hlavná poradkyňa spoločnosti Verizon Communications, Inc. a bývalá výkonná viceprezidentka a generálná riaditeľka Verizon Business Group


Alan C. Heuberger

Hlavný investičný manažér, Cascade Asset Management Company


Charles O. (Chad) Holliday, Jr.

Bývalý predseda a generálny riaditeľ, DuPont, a bývalý predseda, Royal Dutch Shell plc


L. Neil Hunn

Prezident a generálny riaditeľ, Roper Technologies

Michael O. Johanns

Bývalý senátor Spojených štátov za štát Nebraska a bývalý minister poľnohospodárstva USA


Clayton M. Jones

Bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Rockwell Collins, Inc.


Gregory R. Page

Predseda spoločnosti Corteva, Inc. (poľnohospodárske semená, produkty na ochranu plodín a digitálne riešenia)


Sherry M. Smith

Bývalá výkonná viceprezidentka a hlavná finančná riaditeľka, Supervalu Inc.


Dmitri L. Stockton

Bývalý špeciálny poradca predsedu a hlavného viceprezidenta, General Electric Company, a bývalý predseda, prezident a generálny riaditeľ, GE Asset Management Incorporated


Sheila G. Talton

Prezidentka a generálna riaditeľka, Gray Matter Analytics