Náš vedúci tím

Spoločnosť John Deere už viac ako 180 rokov profituje zo silných rozhodných lídrov na čele, ktorí sú oddaní základným hodnotám spoločnosti.

Naše základné hodnoty – integrita, kvalita, oddanosť a inovácie – poskytujú trvalý základ nášho úspechu. Náš vedúci tím udržiava tieto hodnoty životne dôležité a relevantné, čo pomáha našim zamestnancom usmerňovať spôsob vlastnej práce a správanie k našim zákazníkom aj k sebe navzájom.

Stojaci a usmievajúci sa John May

John C. May

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ryan D. Campbell

Prezident, Construction Forestry Division & Power Systems


Jahmy J. Hindman

Výkonný technický riaditeľ


Marc A. Howze

Prezident skupiny, Lifecycle Solutions a administratívny riaditeľ


Mary K. W. Jones

Senior viceprezidentka, poradkyňa pre všeobecné a verejné záležitosti na celom svete


Rajesh Kalathur

Finančný riaditeľ a prezident, John Deere Financial


Cory J. Reed

Prezident, Worldwide Agriculture & Turf Division, Production and Precision Ag a prezident pre oblasť Ameriky a Austrálie


John H. Stone

Prezident, Construction & Forestry Division a Power Systems


Mark von Pentz

Prezident, Ag & Turf Division: Small Ag & Turf, Európa, SNS, Ázia a Afrika


Predstavenstvo spoločnosti Deere & Company v sídle spoločnosti v Moline, Illinois. Zľava: Alan C. Heuberger, Michael O. Johanns, Sherry M. Smith, Charles O. Holliday, Dmitri L. Stockton, Dipak C. Jain, Sheila G. Talton, John C. May, Gregory R. Page, Samuel R. Allen (ukončil funkciu v apríli 2020) a Clayton M. Jones. (Nie je na fotografii: Tami A. Erwin)

Predstavenstvo

John C. May

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Deere & Company


Leanne G. Caret

Výkonná viceprezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti Boeing a prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti Boeing Defense, Space, and Security


Tami A. Erwin

Výkonná viceprezidentka a generálna riaditeľka skupiny Verizon Business Group


Alan C. Heuberger

Senior investičný manažér spoločnosti Cascade Asset Management


Charles O. (Chad) Holliday, Jr.

Bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DuPont a bývalý predseda predstavensta spoločnosti Royal Dutch Shell plc


Michael O. Johanns

Bývalý senátor Spojených štátov za štát Nebraska a bývalý minister poľnohospodárstva USA


Clayton M. Jones

Bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Rockwell Collins, Inc.


Gregory R. Page

Predseda predstavenstva spoločnosti Corteva, Inc. (poľnohospodárske semená, produkty na ochranu plodín a digitálne riešenia)


Sherry M. Smith

Bývalý výkonný viceprezident a finančný riaditeľ spoločnosti Supervalu Inc.


Dmitri L. Stockton

Špeciálny poradca predsedu predstavenstva a senior viceprezident, bývalý predseda spoločnosti General Electric, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti GE Asset Management


Sheila G. Talton

Prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti Gray Matter Analytics