Field ManagementPoľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)

  • Všetky informácie sú dobre štruktúrované a ľahko dostupné na jednom centralizovanom mieste
  • Získajte prehľad a konajte inteligentné rozhodnutia založené na faktoch
  • Využite mnoho ďalších agronomických nástrojov na ďalšie spracovanie a analýzu údajov
  • Jednoduchý a rýchly prenos údajov vďaka Bezdrôtovému prenosu údajov

Starostlivosť o polia rozumným spôsobom

Rozvinúť všetkoZvinúť všetko

Starostlivosť o polia rozumným spôsobom

Správa polí

S John Deere Operations Center máte vašu farmu vo vrecku: Je to pochopiteľné, zabudované nástroje podporujú vaše agronomické rozhodovanie a pomáhajú vám z vašej pôdy získať maximálny výnos a konzistentnú kvalitu pri výrazne znížených vstupných nákladoch. Naplánujte si striedanie osevných plodín a úlohy pre nadchádzajúcu sezónu so štruktúrovaným prehľadom, ktorý umožní bezproblémové vytvorenie súborov nastavenia zobrazovania a pracovných príkazov. Po skončení jednotlivých úloh sa dokumentačné údaje automaticky nahrajú z displeja vašej kabíny na osobné konto služby Operations Center. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť všetky prevádzkové podrobnosti na pekne štruktúrovanej časovej osi – kedykoľvek a kdekoľvek, z akéhokoľvek zariadenia s možnosťou pripojenia na internet, čo vám umožňuje prezrieť si mapovanie alebo porovnať rôzne vrstvy mapy, ako je výnos, sušina, zložky plodín a aplikačné dávky.

Hodnotné agronomické poznatky

Týmto spôsobom premeníte cenné agronomické náhľady na inteligentné rozhodnutia a ľahšie definujete nápravné opatrenia. Ďalšie zabudované nástroje vám umožnia ľahko premeniť tieto údaje na príkazy premenlivej rýchlosti špecifické pre danú lokalitu a spolupracovať s agronomickými poradcami tak, že im pre danú oblasť udelíte prístupové práva. Vďaka jednoducho vytvoreným, vytlačeným a zdieľaným správam sa dokumentácie práce vašim klientom sa stáva hračkou.