Connected SupportPoľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)

  • Viac času stráveného na poli, dlhšia doba prevádzky stroja
  • V prípade akéhokoľvek problému: rýchlejšia diagnostika a oprava vďaka konektivite stroja
  • Odhalenie niektorých porúch stroja ešte skôr, ako môžu spôsobiť vedľajšie škody
  • Vzdialená podpora nastavenia a optimalizácie stroja a nastavenia nástroja, kedykoľvek je to potrebné

Získajte výhodu maximálnej doby bezporuchovej prevádzky

Začínajte každý pracovný deň s príjemným pocitom, že je o vás a vaše stroje postarané vďaka vysoko skúseným pracovníkom so vzdialeným prístupom.

Predajcovia John Deere majú prístup k niekoľkým jedinečným špičkovým nástrojom so vzdialeným prístupom, ktoré vám pomôžu optimalizovať výkonnosť zariadenia a maximalizovať prevádzku. Väčšina našich strojov je z výroby vybavená piatimi rokmi konektivity, aby naši dealeri mohli využívať nástroje popísané na opačnej strane. Ak chcete začať, požiadajte svojho predajcu, aby vám vybral zmluvu o službách FarmSight, ktorá bude prispôsobená vašim potrebám, a poskytnite svoj súhlas.

Vzdialený prístup na displej

Diaľkový prístup na displej umožňuje špecialistovi vášho predajcu spojiť sa s displejom v kabíne a pomôcť s nastavením, optimalizáciou výkonu alebo riešením problémov vášho stroja a dokonca aj náradia ISOBUS. Nie je potrebné čakať na schôdzku v teréne, namiesto toho môžete využiť okamžitú pomoc bez toho, aby vám vznikli ďalšie cestovné náklady.

Diaľkový servisný poradca

Diaľkový Servisný Poradca umožňuje vášmu predajcovi overiť a zabezpečiť inštaláciu najnovších aktualizácií softvéru, prečítať diagnostické chybové kódy na požiadanie alebo vykonať rôzne záznamy na podporu počiatočnej diagnostiky chýb oveľa rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie ako pri návštevách v teréne.

Upozornenia odborníkov

Expert Alerts, náš najnovší jedinečný systémový pokrok, je založený na softvérových algoritmoch, ktoré dokážu predpovedať určité nadchádzajúce problémy skôr, ako budú mať negatívny dopad alebo spôsobia kolaterálne škody. Pri automatickom generovaní diagnostických a opravárskych informácií môžu servisní technici predajcu reagovať rýchlejšie a prestoje sa môžu výrazne znížiť.