your-tractor-knows
your-tractor-knows
your-tractor-knows

Váš traktor to vie

Vykonajte kontrolu pripojenia

Získajte viac informácií o stave pripojenia Vašich zariadení.

Začni teraz !
your-tractor-knows

Vyberte si svoje modely

Traktor

5- séria

6- séria

7- séria

8- séria

9- séria

Kombajn

W- séria

T- séria

S- séria

Samochodná silážna rezačka

Samochodný postrekovač

modelového roku

Kontrola pripojenia prešla !

5000M z MY 12 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

5000M od modelového roku 14 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

5000R od modelového roku 14 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000M od modelového roku 12 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000MC od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000RC od modelového roku 12 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000RC od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000M od modelového roku 12 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000M od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000R od modelového roku 12 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

6000R od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

7000R od modelového roku 11 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

7000R od modelového roku 15 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

8000R od modelového roku 11 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

8000R od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

9000R od modelového roku 11 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

9000R od modelového roku 13 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

W séria od modelového roku 12 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

W séria od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

T séria od modelového roku 12  

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

T séria od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

S séria od modelového roku 12 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

S séria od modelového roku 14 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

7050 séria od modelového roku 09 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Vaše aktuálne predplatné JDLink™ zisťuje základné umiestnenie a dôležité údaje o stroji.

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

7080 séria od modelového roku 12 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

8000 séria od modelového roku 14 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

9000 séria od modelového roku 19 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

R4040i od modelového roku 14 

Využite vysokorýchlostný prenos údajov. Nainštalujte najnovší terminál JDLink™ MTG 4G.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Kontrola pripojenia prešla !

R4050i od modelového roku 17 

S terminálom JDLink™ MTG 3G alebo 4G získate výhody vysokorýchlostného prenosu údajov.

Odložte si pamätovú kartu USB. Inovujte na bezplatné 2 ročné predplatené JDLink™ CONNECT .

Odomknite proaktívnu podporu od svojho predajcu. Uistite sa, že poskytujete všetky súhlasy.

Ďalší krok: Porozprávajte sa so svojim predajcom o to najlepšie v oblasti proaktívnych služieb.

Vyhľadajte predajcu
Vzdialené monitorovanie stroja

Vzdialené monitorovanie stroja

John Deere Connected Support™ je pripravený pomôcť Vám a Vášmu predajcovi sledovať stav stroja a aktívne opravovať problémy, aby Vás udržal v chode.

Bezdrôtový prenos dát

Bezdrôtový prenos dát

Ľahko prenášajte zozbierané údaje o stroji a dokumentácii z monitora do operačného centra prostredníctvom bezdrôtového prenosu údajov a máte k dispozícii iba jednu bezchybnú množinu údajov, s ktorými môžete pracovať *

* Vyžaduje telematický modul s predplatným JDLink™ CONNECT

Monitorovanie výkonnosti stroja

Monitorovanie výkonnosti stroja

Vizualizujte a porovnajte údaje o výkonnosti sroja vo Vašom vozovom parku John Deere. Živé údaje o stroji ozunačujú výkon stroja a umožňujú jeho optimalizáciu.

Pripojte sa teraz !

Navštívte svojho predajcu ešte teraz

Vyhľadajte predajcu