9009A TerrainCutRotačné kosačky

  • Pre vyššiu produktivitu a nižšie prevádzkové náklady
  • Maximálne kapacita a životnosť
  • eHYDRO SYSTEM

The 9009A TerrainCut Rotačné kosačky: kde produktivita a kontrola spĺňajú kvalitu rezu.

Až doteraz bolo používanie kosačky v širokom rozsahu v drsnej miere znamenať zníženie kvality rezu. Vďaka novej kosačke TerrainCut Rough 9009A môžete teraz maximalizovať svoju produktivitu a kvalitu rezu a mať väčšiu kontrolu nad tým, ako na ihrisku pôsobí. 9009A je 5-palcová, 27-palcová (68,58 cm) nezávislá kosačka s kosačkou so šírkou kosenia 9 stôp (2,7 m), ktorá poskytuje celodennú produktivitu potrebnú na hrubé kosenie golfového ihriska.

* Informácie o výkone a krútiacom momente motora poskytuje výrobca motora za účelom použitia výhradne na porovnanie. Skutočný prevádzkový výkon a krútiaci moment budú nižšie. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke výrobcu motora.