1 results

Malý štvorec

Malý štvorec

S200

Malý štvorcový lis
  • Rozmer balíka: 37 x 47 cm
  • Šírka vstupného zberača 200 cm
  • Otvor vstupnej komory 1850 cm²
  • Zariadenie na viazanie špagátu alebo drôtu

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.