• c451r

C461RBalíkovacie lisy s variabilnou komorou

  • Dvojitá alebo jednoduchá náprava
  • Vynikajúci výkon pri všetkých rastlinných materiáloch
  • Produkuje okolo 80 dokonalých balíkov za hodinu

HYBNÁ SILA PRODUKTIVITY

Potrebujete vyrábať niekoľko tisíc balíkov ročne alebo sú vaše obdobia zberu úrody krátke? Obaľovače s pohyblivou komorou C451R a C461R sú pre vás výkonnou pracovnou silou.

Obaľovače typu C451R/C461R sú na to stvorené a majú vysoký baliaci výkon. Sú vybavené najrýchlejšími časmi vykládky a vysokorýchlostnou baliacou jednotkou ramena. V spojení s vysokokapacitným systémom podávania a našou pokročilou technológiou lisovacej komory posunú vašu kapacitu lisovania za súčasné hranice, pri všetkých typoch lisovanej siláže, sena alebo slamy.