• F441M Balíkovacie lisy s pevnou komorou

F441MBalíkovacie lisy s pevnou komorou

  • Pre občasné aj častejšie používanie
  • Výrobok najvyššej kvality
  • Univerzálne použitie
  • Voľba lisovacej komory

EFEKTIVITA A UNIVERZÁLNOSŤ

Model F441M umožňuje naozajstné univerzálne viacplodinové balíkovanie, a preto je ideálny na spracovanie stredných alebo malých objemov materiálu, pri ktorých časová tieseň nutne musí byť vyvážená vysokou kapacitou a rýchlosťou. S bohatou ponukou funkcií predstavuje vysokohodnotný systém fungujúci spoľahlivo rok za rokom.

Môžete si zvoliť variant na viaceré plodiny alebo špeciálny variant na siláž.