MachineSyncTechnológia presného poľnohospodárstva

  • Jednoduché vyprázdňovanie za chodu na maximalizáciu produktivity
  • Prioritné vyprázdňovanie a menšia záťaž operátora
  • Zvýšená efektivita a produktivita v úkonoch s viacerými úlohami a viacerými strojmi súčasne
  • Podporuje koordináciu dvoch alebo viacerých strojov na jednom poli

Kombajn riadi traktor

Synchronizácia MachineSync umožňuje synchronizáciu rýchlosti a riadenia medzi kombajnom a traktorom s vozíkom na obilie alebo prívesom počas vyprázdňovania na poli založenú na GNSS. Všetko je bezpečnejšie pre človeka aj stroj – najmä ku koncu vyčerpávajúceho 14-hodinového pracovného dňa, ktorý sa môže natiahnuť do neskorého večera.

Okrem toho poskytuje dôležité logistické informácie, ako napríklad mieru naplnenia zásobníka obilím pre každý kombajn. Obsluha môže vykonať informované rozhodnutie o tom, ktorý kombajn vyložia ako prvý.

Prioritné vyprázdňovanie

Prioritné vyprázdňovanie

Počas čakania na okraji poľa vidí vodič traktora na svojom displeji presné umiestnenie a úroveň naplnenia zrnového zásobníka všetkých kombajnov na poli a tiež traktorov s prívesmi.