AutoPath™Technológia presného poľnohospodárstva

  • Automaticky spravuje línie navádzania pre príslušenstvo rôznej šírky počas celej sezóny plodiny od výsevu po žatvu
  • Znižuje poškodenie plodín, pretože stroje sa vždy vyhýbajú vysadeným riadkom
  • Šetrí čas vytváraním línií navádzania pre vyrastené plodiny
  • Umožňuje vám presne žať aj poľahnuté plodiny, dokonca aj keď nevidíte riadky
ZÁSTUPNÝ SYMBOL ALT TEXT

Princíp činnosti

Prijímač StarFire počas pásového obrábania alebo výsadby zaznamenáva presnú polohu každého riadka plodiny. Tieto údaje sa automaticky zaznamenávajú v systéme John Deere Operations Center a používajú sa v systéme AutoPath na vytváranie presných línií navádzania pre každý riadok plodiny v ďalších operáciách počas zvyšku sezóny. Tieto línie navádzania pokrývajú vonkajšie hranice, vnútorné hranice, úvrate a riadky plodín.

Náhľad John Deere S700

Výhody

Ak používate na siatie, hnojenie, postrekovanie alebo žatvu príslušenstvo rôznej šírky, systém AutoPath™ zabezpečí, že pneumatiky budú vždy kopírovať vysadené riadky vo všetkých ďalších operáciách. Navyše vykonávate presnú výsadbu na vrchol obrábaného pásu, čím maximalizujete úrodu. Počas žatvy bude stroj vždy navedený na správny počiatočný bod pomocou navádzacích línií, ktoré sa automaticky vypočítajú na šírku žacieho valu. Zber úrody je tiež jednoduchý, pretože stroj presne vie, kde sa riadky nachádzajú.