AutoPathTechnológia presného poľnohospodárstva

  • Automaticky spravuje línie navádzania pre príslušenstvo rôznej šírky počas celej sezóny plodiny od výsevu po žatvu
  • Znižuje poškodenie plodín, pretože stroje sa vždy vyhýbajú vysadeným riadkom
  • Šetrí čas vytváraním línií navádzania pre vyrastené plodiny
  • Umožňuje vám presne žať aj poľahnuté plodiny, dokonca aj keď nevidíte riadky
ZÁSTUPNÝ ALT TEXT

Princíp činnosti

Prijímač StarFire počas pásového obrábania alebo výsadby zaznamenáva presnú polohu každého riadka plodiny. Tieto údaje sa automaticky zaznamenávajú v systéme John Deere Operations Center a používajú sa v systéme AutoPath na vytváranie presných línií navádzania pre každý riadok plodiny v ďalších operáciách počas zvyšku sezóny. Tieto línie navádzania pokrývajú vonkajšie hranice, vnútorné hranice, úvrate a riadky plodín.

Náhľad John Deere S700

Výhody

Ak používate na siatie, hnojenie, postrekovanie alebo žatvu príslušenstvo rôznej šírky, systém AutoPath zabezpečí, že pneumatiky budú vždy kopírovať vysadené riadky vo všetkých ďalších operáciách. Tiež budete sadiť presne do vytvoreného pásu, aby ste získali maximálne výnosy. Počas žatvy bude stroj navedený na správny počiatočný bod pomocou línií navádzania, ktoré sa automaticky vypočítajú podľa šírky žacieho valu. Zber poľahnutých plodín je tiež jednoduchý, pretože stroj presne vie, kde sa nachádzajú riadky.