Právne oznámenie


Na ďalšie používanie webovej stránky spoločnosti John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales, 
John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, zaregistrovanej v obchodnom registri okresného súdu Mannheim HRA 704371 (odteraz len ako „spoločnosť John Deere“), sa vzťahujú nasledujúce podmienky.


1. Autorské práva

Tento produkt a všetky jeho časti, okrem iného počítačový program, obrázky, databázy a všetky informácie, je chránený autorským právom. Akékoľvek použitie nepodliehajúce autorskému právu bez súhlasu spoločnosti John Deere je zakázané a môže byť trestne stíhané. Toto platí hlavne pre rozmnožovanie, preklady, mikrofilmy a spracovanie v elektronických systémoch.

Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.


2. Značky a súvisiace práva

John Deere je nezávislá nemecká národná spoločnosť, ktorá je majiteľom rôznych registrovaných ochranných známok a návrhov v Nemecku a ďalších krajinách. Používateľ nezískava žiadne licencie alebo iné práva na používanie. Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti Deere & Company bez jej súhlasu je zakázané.


3. Farby, logo a názov spoločnosti

Farebná schéma John Deere Green a John Deere Yellow, logo skákajúceho jeleňa a názov John Deere sú registrované ochranné známky spoločnosti Deere & Company.


4. Zodpovednosť

Všetky obrázky, texty, ceny a iné zastúpenia zobrazené v tomto produkte sú nezáväzné informácie. Môžu sa zmeniť. Spoločnosť John Deere nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby.
Spoločnosť John Deere vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania tejto webovej stránky. Zodpovednosť za úmysel a hrubú nedbanlivosť zostáva nedotknutá.
Táto webová stránka obsahuje hypertextové prepojenia a priame prepojenia alebo iné odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy vám umožnia opustiť webovú stránku spoločnosti John Deere. Spoločnosť John Deere nemá žiadnu kontrolu nad obsahom tretích strán a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý sa tam nachádza.

Môžeme sa tiež spojiť s tretími stranami a v takom prípade sa na vás pri využívaní ich služieb budú vzťahovať ich podmienky používania služieb. Jednou z takýchto tretích strán je aj YouTube a používaním stránok alebo služieb YouTube súhlasíte s dodržiavaním Podmienok používania služby YouTube, ktoré sú dostupné tu.

Last Updated: August 9, 2017