Prijímač StarFire 6000 a signályTechnológia presného poľnohospodárstva

  • SF1, GLONASS a modul na kompenzáciu terénu (TCM) v základnom modeli
  • Presnosť Triple StarFire
  • 9 mesiacov sezónnej opakovateľnosti
  • Rozšírenie systému navádzania RTK – 14 dní

Rozbehnite svoje podnikanie

Prístup k riešeniam presného farmárstva spoločnosti John Deere sa začína s novým prijímačom StarFire 6000 alebo integrovanou verziou, ktorá je voliteľne k dispozícii pre naše nové traktory 7R a 8R modelového roku 2020. Prijímač StarFire 6000 má nový dynamický dizajn, zariadenie proti krádeži, lepšiu prevádzkyschopnosť, a čo je najdôležitejšie, širší dosah signálu. To vás rýchlejšie pripraví na prácu na poli a poskytne vám vyššiu presnosť a lepšiu stabilitu signálu. Prijímač StarFire 6000 sleduje paralelne až 3 satelitné korekčné signály – ponúka ten najlepší korekčný signál a najlepšie pokrytie signálom, čo znamená 3-krát lepšiu prevádzkyschopnosť signálu ako pri predchádzajúcich generáciách prijímača. Tento prijímač si vždy aktívne volí najlepší signál a pri zmene podmienok sa dokáže o 80 % rýchlejšie prepnúť na najlepší geostacionárny satelit.

Opakovateľnosť v sezóne

Opakovateľnosť v sezóne

Posuny vodiacich čiar sú minulosťou. SF3 tiež poskytuje opakovateľnosť v sezóne 9 mesiacov. Takže môžete použiť rovnaké vodiace čiary pre viacnásobné prechody počas vegetačného obdobia, čo umožňuje presné umiestnenie semien a živín bez posunu čiar alebo premapovania hraníc.

Signál SF3

Signál SF3

Signál SF3 prináša skvelú presnosť medzi jednotlivými prejazdmi +/-3 cm a 9 mesiacov sezónnej opakovateľnosti. Ešte lepšie, doba aktivácie (pull-in time) je až 4-krát rýchlejšia ako v prípade signálu SF2. Takže môžete stráviť viac času prácou na poli namiesto čakania na úvrati alebo robenia kompromisov, čo sa týka kvality.

Bezpečnostný kód PIN

Bezpečnostný kód PIN

Od modelového ročníka 2019 ponúkame kód PIN s 2 rôznymi úrovňami prístupu. Ak PIN kód chýba, je možné časovo obmedzené použitie náradia. Platforma Stellar Support vám umožňuje bezpečné a ľahké online spravovanie PIN kódu.