Prijímač StarFire 7000 a signályTechnológia Precision Ag

  • Modul pokročilej kompenzácie terénu (TCM)
  • Multi konštelácia (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
  • SF1: Presnosť +/– 15 cm
  • SF-RTK: Presnosť +/- 2,5 cm a 5-ročná opakovateľnosť
  • RTK: Základňová stanica RTK alebo mobilná RTK, vrátane RTK Extend – 14 dní

Posuňte svoje podnikanie na novú úroveň

Riešenia John Deere pre precízne poľnohospodárstvo sa začínajú s novým prijímačom StarFire™ 7000 – integrovaným alebo univerzálnym. Prijímač StarFire™ 7000 ponúka vyššiu presnosť, rýchlejšie časy spustenia a 5-ročnú opakovateľnosť medzi sezónami. To znamená menej hardvéru, rýchlejšiu obnovu v prípade zatienenia a istotu, že vaše navádzacie línie a hranice sa nebudú z roka na rok posúvať. Keďže precíznosť a opakovateľnosť sú v prípade jednotlivých rastlín stále dôležitejšie na dosiahnutie presnosti, prijímač StarFire™ 7000 ponúka pokročilú funkciu kalibrácie TCM. Vďaka zvýšenému počtu servisných dielov je nový prijímač StarFire™ udržateľný produkt s ekonomickými možnosťami údržby.

SF7000 R2G034051

Zlepšený signál SF1

S modelom SF7000™ sme opäť zlepšili citlivosť na signál SF1. Prijímač StarFire™ 7000, ktorý je kompatibilný so signálmi zo štyroch satelitných konštelácií (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), vidí na oblohe viac satelitov. Preto ho menej ovplyvňujú efekty tienenia. Vy máte výhodu dobre známej presnosti +/-15 cm medzi jednotlivými prechodmi.

SF7000 R2G034330

Najlepšia úroveň v histórii: Signál SF-RTK

Nový korekčný signál SF-RTK prináša zlepšenú presnosť medzi jednotlivými prechodmi na úrovni +/-2,5 cm. Čas aktivácie je pritom až 3-krát kratší než v prípade predchádzajúcej generácie prijímača, ktorý využíval signál SF3. Keď prídete na pole, môžete začať pracovať rýchlejšie. Signál SF-RTK má o 100 % lepšie pokrytie, čo výrazne znižuje efekty tienenia.

Aj keď je korekcia SF-RTK poskytovaná cez satelit, zaručuje 5-ročnú opakovateľnosť medzi jednotlivými sezónami, takže môžete použiť rovnaké navádzacie línie pre viacero prechodov nielen počas sezóny, ale aj počas obdobia piatich rokov, čo umožňuje precízne umiestnenie semien a živín bez posúvania línií a nového mapovania hraníc.

SF7000 R2G030268

Základňová stanica RTK a mobilná RTK

Okrem signálu SF-RTK je prijímač StarFire 7000™ stále kompatibilný s dobre známou základňovou stanicou RTK a modemom LTE RTK od spoločnosti John Deere.

SF7000 R2G024563

Dokonalejšia ochrana proti krádeži

S bezpečnostným PIN kódom a súpravou Lock-Kit sú prijímače StarFire™ 7000 dostupné s dvomi funkciami ochrany proti krádeži.

S ochranou PIN kódom majú farmári a dodávatelia možnosť povoliť funkciu bezpečnostného PIN kódu a nastaviť jedinečný štvormiestny PIN kód, ktorý slúži na aktiváciu a odomknutie zariadenia, podobne ako v prípade mobilného zariadenia. Po aktivácii tohto kódu bude prístup k zariadeniu po jeho zapnutí možný len pre používateľov, ktorí poznajú zadaný PIN kód.

Univerzálny prijímač StarFire™ 7000 môže byť dodatočne chránený súpravou mechanického zámku, ktorá znemožňuje nedovolenú demontáž prijímača zo stroja.