Greenstar Rate ControllerTechnológia a presné poľnohospodárstvo

  • Nižšia miera poškodenia plodín
  • Bez nadmernej spotreby osiva
  • Znížené vstupné náklady
  • Vylepšenie starších náradí o funkciu ovládania sekcií

Pripojte náradie bez rozhrania ISOBUS

Kompaktný ovládač dávok GreenStar je dodatočné riešenie, ktoré umožňuje ovládanie dávky a sekcií na náradí bez rozhrania ISOBUS a slúži ako rozhranie pre váš displej. Môžete automaticky ovládať dodávku hnojiva, chemikálií, živín a osiva, bez potreby druhej konzoly v kabíne. Ovládač dávok GreenStar je integrovaný s mnohými náradiami, napríklad s ťahanými postrekovačmi, rozmetačmi maštaľného hnoja, systémami tekutých hnojív a sejačkami značky John Deere, ako aj iných.