Riadenie sekciiTechnológia a presné poľnohospodárstvo

  • Znížené vstupné náklady
  • Menšie škody na plodinách a nižší dopad na životné prostredie
  • Automaticky zapína a vypína sekcie, aby sa predišlo prekrytiam pri prechodoch na poli a pri otáčaní na úvrati
  • Zabezpečuje plodiny s rovnakým rozstupom a konzistentné podmienky rastu, najmä na úvratiach

Už žiadne presahy, už žiadne plytvanie

Ovládanie sekcií John Deere automaticky zapína a vypína jednotlivé sekcie náradia na vopred definovaných miestach na poli. Tento systém je kompatibilný so všetkým náradím John Deere, ktoré podporuje funkciu ovládania sekcií, ako aj s náradím iných značiek v súlade s protokolom AEF ISOBUS Task Controller Section Control (TC-SC).

Tým, že znižuje na poli presahy a vynechávky, umožňuje ovládanie sekcií John Deere aplikovať presné množstvá hnojiva, osiva a prípravkov na ochranu plodín – tam, kde sú potrebné. Výsledkom je zníženie vstupných nákladov a zvýšenie efektívnosti pri minimalizovaní poškodenia plodín a dopadov na životné prostredie. A tým, že zamedzí nadmernému postreku a nadmernej spotrebe osiva, ovládanie sekcií John Deere tiež pomáha vytvoriť najlepšie možné podmienky na rast vašich plodín.