T550Kombajn

  • Motor PowerTech PSS 6,8 l, maximálny výkon 224 kW/305 k (ECE R120)
  • Šírka kanála 1 400 mm
  • Celková aktívna separačná plocha (ISO 6689:1997): 3,30 m²
  • Celková plocha čistiaceho sita (s predným triedičom alebo bez neho podľa normy ISO 6689:1997): 5,20 m²
  • Systém interaktívneho nastavenia kombajnu (ICA) na automatickú optimalizáciu kombajnu

Žatva v rekordnom čase

Vyšší výkon mlátenia v ťažkých podmienkach: Jedinečný viacbubnový systém mlátenia, v ktorom materiál prichádza do bubnového separátora zhora, zabezpečuje plynulý tok plodín bez ostrých ohybov alebo náhlych zmien smeru. Zaručuje to vynikajúcu kvalitu zrna a slamy a znížené nároky na výkon.

Separátor Tangential Plus s priemerom 800 mm patrí k najväčším na trhu a ponúka lepšiu separáciu. Na sezónu 19 sme skonštruovali separačný kôš Tangential Plus s výkonom vyšším až o 10 %.