PREDAJCA

Sales

Predávajte to najlepšie a vytvorte rozdiel. Pracovné príležitosti u predajcov John Deere.

Práca na pozícii Predajca je viac než len predaj strojov. Je dôležité pochopiť potreby zákazníka a nájsť správne riešenie pre jeho firmu. Riadne vás vyškolíme v oblasti našich najnovších produktov, služieb, predajných nástrojov a zručností. Budete mať príležitosť rozvíjať svoje odborné znalosti poľnohospodárskych strojov a strojov na údržbu trávnikov, použitých strojov a špičkových priemyselných integrovaných riešení.

Vyhľadajte predajcu John Deere v blízkosti a objavte aktuálne príležitosti:

 • Každý vyhráva

  Keď riešenie skvele zodpovedá potrebám zákazníka, dosiahli ste viac ako len predaj – poskytli ste hodnotu.

  Každý vyhráva
 • Skvelé vzťahy

  Keď dokážete odpovedať na otázky, vytvárate dôveru pre uzavretie obchodu.

  Skvelé vzťahy
 • Hrdosť na to, čo robíte

  Budete pracovať so sebadôverou vychádzajúcou zo silnej značky John Deere.

  Hrdosť na to, čo robíte

Typické pracovné príležitosti na predajnom oddelení

Manažér predaja


Budete viesť a riadiť tím predajcov, vykonávať predajné a marketingové operácie a dohliadať na ne, vrátane implementácie stratégie predaja, predajných vízií, ročných cieľov, predajných procesov a marketingového plánu.

Profesionál predaja


Počas posilňovania vzťahov so zákazníkmi budete konzultovať a poskytovať riešenia zákazníkom, ktoré využívajú nové a použité poľnohospodárske stroje a stroje na údržbu trávnikov, ako aj služby predajcu v oblasti technológie precízneho poľnohospodárstva.

Špecialisti predaja


Svojimi odbornými znalosťami budete podporovať produkty, služby a riešenia. Budete pomáhať ostatným členom predajného tímu, keď bude potrebná vyššia úroveň vedomostí a odborných skúseností, aby ste mohli poskytnúť zákazníkom tie najvhodnejšie riešenia a pomáhať im vyťažiť z nich maximum.

Manažér použitých strojov


Budete zodpovední za riadenie celého marketingu, činností a pravidiel súvisiacich s použitými strojmi vrátane predaja, plánovania, oceňovania majetku, stanovovania cien, ziskovosti a obratov.

Špecialista na použité stroje


Budete pomáhať s riadením celého marketingu, predaja a pravidiel predaja použitých strojov, navrhovať a odporúčať zmeny a zlepšenia pre manažéra použitých strojov.

Pracovné pozície a ich opis uvedené na tejto stránke slúžia len ako príklad. Skutočné pracovné pozície u jednotlivých predajcov sa môžu líšiť. Akékoľvek rokovania o pracovných záležitostiach u predajcov, rovnako ako žiadosti o prácu a pracovné pohovory prebiehajú výhradne medzi uchádzačom a predajcom.