AutoTrac RowSenseTechnológia presného poľnohospodárstva

  • Umožňuje použitie automatického navádzania v obilí, ktoré bolo vysiate bez navádzacieho systému
  • Zlepšuje účinnosť zberu aj v nepriaznivých podmienkach
  • Zlepšuje kvalitu zberu
  • Znižuje záťaž obsluhy

Vyššia účinnosť zberu

Či už je to poľahnuté obilie, zákruty, alebo jednoducho žatva na poli s nerovnakým rozstupom riadkov, ktoré bolo vysiate bez použitia systému AutoTrac: Systém navádzania podľa riadkov John Deere AutoTrac RowSense vám pomáha zostať vždy v správnom riadku, čím vám umožňuje sústrediť sa na stroj pri udržiavaní rýchlosti a výrazne znižuje stres obsluhy.

Tento systém je navrhnutý pre kombajny a rezačky na zber krmovín, ktoré sú pripravené pre systém AutoTrac. Táto špičková technológia spája údaje z adaptéra získané zo snímača riadkov so satelitnými údajmi o polohe z prijímača StarFire, čo umožňuje dosiahnuť vyššie úrovne produktivity.

John Deere S700 DJI

Nové v Kombinácii Rad S700

AutoTrac RowSense je teraz súčasťou aktivácie CommandCenter Premium a je teraz tiež kompatibilný s hlavičkami kukurice Geringhoff.