AutoTrac Implement Guidance - PassiveTechnológia presného poľnohospodárstva

  • Dokonalá presnosť medzi dráhami v zvlnenom teréne s ťahaným príslušenstvom
  • Menej stresu pre obsluhu
  • Konzistentné umiestnenie osív a rast plodín
  • Jednoduchá montáž

Automaticky kompenzovaný posun príslušenstva

Pasívne navádzanie príslušenstva AutoTrac rieši problém, ktorý nedokáže vyriešiť samotné riešenie AutoTrac: Na nerovnom teréne alebo na svahoch spôsobuje hmotnosť ťahaného príslušenstva posun v smere dolu svahom. Následkom sú vynechané plochy alebo presahy znižujúce kvalitu. Bez ohľadu na terén teraz môžete dosiahnuť tie najvyššie štandardy presnosti pri všetkých sejacích, výsadbových a obrábacích postupoch.

Funguje to takto: Druhý prijímač StarFire so zdieľaným signálom, ktorý je namontovaný na príslušenstve, vysiela presnú pozíciu príslušenstva do systému AutoTrac na traktore. Traktor potom zmení svoju dráhu, aby kompenzoval posun príslušenstva a zakaždým vám poskytne dokonalý výsledok pri jednotlivých prejazdoch. Ide o balík s nízkymi investíciami, ktorý sa montuje skutočne jednoducho: potrebujete len prijímač príslušenstva, kabeláž a aktiváciu Ultimate, a môžete využívať výhody tohto riešenia.