1 results

Prijímače a displeje

Prijímače a displeje

Prijímač StarFire 6000 a signály

Technológia presného poľnohospodárstva
 • SF1, GLONASS a modul na kompenzáciu terénu (TCM) v základnom modeli
 • Presnosť Triple StarFire
 • 9 mesiacov sezónnej opakovateľnosti
 • Rozšírenie systému navádzania RTK – 14 dní

Prijímač StarFire 7000 a signály

Technológia Precision Ag
 • Modul pokročilej kompenzácie terénu (TCM)
 • Multi konštelácia (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
 • SF1: Presnosť +/– 15 cm
 • SF-RTK: Presnosť +/- 2,5 cm a 5-ročná opakovateľnosť
 • RTK: Základňová stanica RTK alebo mobilná RTK, vrátane RTK Extend – 14 dní

RTK

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Dokonalá opakovateľnosť
 • Vysoká úroveň presnosti
 • Rýchle pripojenie signálu

Integrované displeje

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Dotyková obrazovka 21,3 cm alebo 25,4 cm 
 • Certifikované pre ISOBUS AEF
 • S jedným alebo štyrmi video vstupmi
 • Možnosť vzdialeného prístupu k displeji
 • Možné vylepšenie: Aktivácia Gen4 Premium alebo Gen4 Ultimate

Prenosné displeje

Technológia presného poľnohospodárstva
 • Dotyková obrazovka 21,3 cm, 25,4 cm alebo 26 cm
 • Certifikované pre ISOBUS AEF
 • Model 4240 s jedným a 4640 so štyrmi video vstupmi
 • Možnosť vzdialeného prístupu k displeji
 • Model 4240 a 4640 s možnou aktualizáciou: Aktivácia Gen4 Premium alebo Gen4 Ultimate

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.