1 results

Prijímače a displeje

Prijímače a displeje

Gen 3 & Gen 4 portable Displays

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Dotyková obrazovka 21,3 cm, 25,4 cm alebo 26 cm
 • Certifikované pre ISOBUS AEF
 • Model 4240 s jedným a 4640 so štyrmi video vstupmi
 • Možnosť vzdialeného prístupu k displeji
 • Model 4240 a 4640 s možnou aktualizáciou: Aktivácia Gen4 Premium alebo Gen4 Ultimate

Generation 4 integrated Displays

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Dotyková obrazovka 21,3 cm alebo 25,4 cm 
 • Certifikované pre ISOBUS AEF
 • S jedným alebo štyrmi video vstupmi
 • Možnosť vzdialeného prístupu k displeji
 • Možné vylepšenie: Aktivácia Gen4 Premium alebo Gen4 Ultimate

RTK Solutions

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • Dokonalá opakovateľnosť
 • Vysoká úroveň presnosti
 • Rýchle pripojenie signálu
 • Základná stanica RTK, mRTK Modem a mRTK MTG*

StarFire 6000 Receiver

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)
 • SF1, GLONASS a modul na kompenzáciu terénu (TCM) v základnom modeli
 • Presnosť Triple StarFire
 • 9 mesiacov sezónnej opakovateľnosti
 • Rozšírenie systému navádzania RTK – 14 dní

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.